V úvode roka sme nadviazali na premiéru hry Ženský zákon, ktorá sa konala v Dolnom Dubovom a odštartovali sme tak sériu repríz tejto veselohry z pera J. G. Tajovského. Spomenúť môžeme vystúpenia v obci Banka, Vinohrady nad Váhom, Horné Dubové či Slovenská Nová Ves. Opäť môžeme podotknúť výbornú spoluprácu s folklórnym súborom Trnafčan, ktorý dotváral […]

Read More →

V úvode roka sme sa už tradične rozlúčili s fašiangovým obdobím. V poslednú sobotu pred popolcovou stredou sme sa vybrali ulicami obce prezlečení za rôzne masky. Hudobne nás sprevádzala dychovka z D. Krupej. Žiaľ, musíme konštatovať, že o tento zvyk už množstvo ľudí nemá záujem a málokto mal chuť sa s nami zabaviť. Súčasne sa počas tohto dňa, prvýkrát súčasne s fašiangovým sprievodom, […]

Read More →

Špačinské ochotnícke divadlo pripravilo v úvode roka 2016 už po tretí raz fašiangový program. Fašiangový sprievod dedinou sa tentokrát nekonal, no pri večernom posedení v kultúrnom dome sme fašiangové obdobie patrične ukončili. Vystúpením „Na dzedzine“ sme pobavili plnú sálu kultúrneho domu, kde sme následne symbolicky pochovali basu a pripravili sa tak na prichádzajúci čas pôstu. Skvelú atmosféru dotvorila […]

Read More →