Špačinské ochotnícke divadlo pripravilo v úvode roka 2016 už po tretí raz fašiangový program. Fašiangový sprievod dedinou sa tentokrát nekonal, no pri večernom posedení v kultúrnom dome sme fašiangové obdobie patrične ukončili. Vystúpením „Na dzedzine“ sme pobavili plnú sálu kultúrneho domu, kde sme následne symbolicky pochovali basu a pripravili sa tak na prichádzajúci čas pôstu. Skvelú atmosféru dotvorila skupina TD Band a o tradičné fašiangové špeciality sa nám postarali šikovné členky a členovia ZO JDS Špačince, za čo im patrí srdečná vďaka.

V júni sa i naše divadlo zúčastnilo súťaže vo varení guláša „Špačinský kotlík“. Tu sme prezentovali i svoje kuchárske schopnosti. Síce sme pretek nevyhrali, ale aspoň sme pomohli naplniť zmysel tohto podujatia – finančne pomôcť ZŠ s MŠ Špačince.

V závere letných prázdnin sme sa po prvý raz predstavili verejnosti aj za hranicami našej obce. Zúčastnili sme sa malého festivalu ochotníckych divadiel v Cíferi – Pác, kde sme odohrali hru „Soľ nad zlato“. O tom, ako sa Maruška stala kráľovnou, ste mali možnosť vidieť v premiére hry v decembri 2015. Po takmer roku, v októbri 2016, sme v našej obci odohrali jej reprízu. S touto hrou sme vystúpili i v novembri v neďalekej Šintave. Naše nové členky, ale aj všetci ostatní, zvládli vystúpenie bravúrne.

K predvianočnému obdobiu neodmysliteľne patrí i príchod Mikuláša. Tento rok ho obec pripravila v spolupráci s naším divadlom. Deti mali pre Mikuláša pripravené pekné piesne a básne, za čo ich, v spolupráci s čertami a anjelmi, odmenil množstvom sladkostí.

A čo pre Vás chystáme v najbližšom období? To Vám teraz neprezradíme – nechajte sa prekvapiť 🙂

Na záver by som chcel podotknúť, že radi privítame medzi nami nových členov, najmä starších študentov a dospelých. Netreba byť umelecký talent, stačí mať čas a chuť. Hľadáme nielen hercov, ale i hudobníkov a technických pomocníkov. Šikovných ľudí nikdy nie je dosť…

Ing. Martin Ryška, 31.12.2016