Základom loga je grécke písmeno PÍ, ktoré symbolizuje staroveké Grécko.
Týmto je vyjadrená myšlienka, že korene divadla siahajú práve do starovekého Grécka.
V logu sú použité antické stĺpy s divadelnou oponou.
Logo je zlatej farby na bielom, príp. čiernom podklade.