V osvetovej práci dôležitú úlohu malo ochotnícke divadlo. Divadelná opona sa v našej obci často dvíhala. Prvé ochotnícke divadlá v Špačinciach sa vraj hrávali už pred prvou svetovou vojnou. Z tohto obdobia sa však nezachovali žiadne dokumenty. Až v roku 1924 začali sa pomerne často hrávať divadlá v našej obci, ktoré vtedy režíroval učiteľ Leonard Čerešňák. Patronát nad ochotníckym divadlom prevzal Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý v tomto roku založili. Prvou divadelnou hrou bola Maryša a hrali ju v lete v amatérskom javisku na dvore vtedajšieho hostinca Martina Strečanského. Ešte v tom roku na Vianoce hrali divadelnú hru Betlehemský hlásnik. Divadelné hry neskoršie režíroval aj Štefan Sersen a učiteľka Mária Paráková.

Ročne sa hrávalo niekoľko divadelných hier. Z nich podľa pamätníkov sú známe: Rozmarín, Dobiáš Klepeto, Vianoce v horách, Kubo, Škriatok, Kamenný chodníček, Strídža spod hája, Za slobodu národa a ďalšie hry od Ferka Urbánka, Tajovského a iných autorov. Nároky stúpali a preto ochotníci, najmä z radov hasičov, urobili medzi sebou zbierku a dali si zhotoviť javisko v Písku, v Čechách, v hodnote 3000 Kč, ktoré ale v roku 1931 zhorelo. Ani to neodradilo nadšencov ochotníckeho divadla a začali si kulisy požičiavať od konkurenčného miestneho divadelného súboru, ktorý od roku 1927 viedol Štefan Gabalec. Súbor hrával divadlá v Uličke v bývalom Kollárovom majeri.

V roku 1935 hasiči kúpili nové javisko, a prvú hru v ňom hrali „Otčenáš“. V roku 1942 vznikol divadelný krúžok, ktorý režírovala Ľudmila Strečanská. Členmi ochotníckeho krúžku boli mládenci a dievčatá, ktorí svoj voľný čas venovali kultúre. Javisko im požičiavali hasiči. V roku 1943 si krúžok zo skromného zisku dal zhotoviť vlastné javisko. Hrávalo sa v hostinci U Kollára až do prechodu frontu, kedy javisko bolo zničené a opona odcudzená.

V rokoch 1951/54 divadelné predstavenia hrávali ochotníci z radov ČSM a režisérkou bola Mária Končeková a Vilma Bobeková. S divadelnými predstaveniami vystupovali aj v okolitých dedinách i v Trnave. Potom režírovanie prevzal Vendelín Vidlička. Od roku 1968 divadlá hrávali členovia ZRPŠ pri ZŠ. Réžiu mala učiteľka Božena Kloknerová, ktorá nacvičovala divadelné hry aj so žiakmi ZŠ.

V rámci kultúrnej aktivity SŠM v nacvičovaní pokračoval opäť V. Vidlička. Posledné divadelné predstavenie v Špačinciach bola divadelná hra Ferka Urbánka Hrob lásky.

 

Zdroj: Mgr. Milan Čerešňák, Špačince 1275 – 1995