Autorom hry je skúsený a známy režisér Mgr. Art. Kamil Žiška. Jej námetom je rovnomenná ľudová rozprávka a je určená nielen pre malých divákov, ale aj pre tých, ktorí sa dokážu i v dospelosti spolu s nami preniesť do sveta zázrakov a fantázie. Hoci rozprávku poznáme už od samého detstva, divadelnou hrou máme možnosť poukázať na znázornenie dvoch protikladných svetov. V tomto prípade to je zámok, kde sa nachádza pýcha, a naopak, druhé prostredie sa odohráva v lese, ktorý je plný víl, zázrakov a tajomstiev. Maruška, najmladšia dcéra, sa vďaka úprimnej láske k otcovi a rozumu, stáva kráľovnou. Príbeh nám tak ukazuje, že je potrebné hľadať lásku v jednoduchých veciach a daroch života, ako je v tomto prípade soľ.

 

Dĺžka predstavenia: 

cca 1 hod.

 

Obsadenie:

Maruška:   Sandra Šprinková
Alžbeta
, Večernica:   Mária Vidličková / Adriána Mikulčíková
Klára:   Marcela Sumegová
Kráľ:   Martin Ryška
Šašo:   Matúš Sedlák
Hvezdár, Kuchár:   Rastislav Sumega
Kráľovná Hermína:   Oľga Kolenčiaková
Rusalka:   Ivana Mikulčíková / Eva Damaškovičová
Málka:   Adriána Mikulčíková / Júlia Miháliková
Réžia:   Kamil Žiška

 

Odohrané predstavenia:

13.12.2015     Špačince, KD
20.08.2016     Cífer-Pác, festival Mokré divadlo
02.10.2016     Špačince, KD
06.11.2016     Šintava, farské centrum

 

Túto hru už nehráme.