Režiséri

Žiška
Kamil
Radošinský
Michal

Herci

Čapičík
Lukáš
Damaškovičová
Eva
Miháliková
Júlia
Mikulčíková
Adriána
Mikulčíková
Ivana
Ryška
Martin
Sedlák
Matúš