V úvode roka sme sa už tradične rozlúčili s fašiangovým obdobím. V poslednú sobotu pred popolcovou stredou sme sa vybrali ulicami obce prezlečení za rôzne masky. Hudobne nás sprevádzala dychovka z D. Krupej. Žiaľ, musíme konštatovať, že o tento zvyk už množstvo ľudí nemá záujem a málokto mal chuť sa s nami zabaviť. Súčasne sa počas tohto dňa, prvýkrát súčasne s fašiangovým sprievodom, konala aj obecná zabíjačka, ktorú organizoval DHZ Špačince. Vo večerných hodinách sme sa stretli všetci v kultúrnom dome, kde sme pochovali basu a rozlúčili sa tak symbolicky s fašiangovým obdobím. Vzácnym hosťom boli chtelnickí šablovníci s ich jedinečným šablovníckym tancom, čo prinieslo obohatenie celého podujatia. V programe sa predstavili aj hosťujúci členovia ochotníckeho divadla OCH z Chtelnice. Hasiči podávali zabíjačkové špeciality a členovia ZO JDS ochotne pripravili pre účinkujúcich šišky, za čo im patrí obrovská vďaka. Po programe nasledovala veselica do neskorých večerných hodín s dychovkou z D. Krupej.

V marci sme sa zúčastnili čistenia chotára obce, ktoré organizovala obec. Spolu so zamestnancami obce a ďalšími organizáciami v obci sme vyčistili od nežiaducich odpadov nielen ulice Špačiniec, ale zamerali sme sa i na okolie ciest vedúcich z obce.

V júni sme sa opäť pripojili k súťažným družstvám na Špačinskom kotlíku, kde sme prezentovali svoju šikovnosť vo varení guláša. Sme radi, že sme mohli podporiť tento projekt, z ktorého výťažok putuje do MŠ Špačince.

V auguste sme hosťovali v Chtelnici, kde sa konali v miestnom kaštieli Tereziánske slávnosti z príležitosti 300. výročia od narodenia Márie Terézie. Zúčastnili sme sa slávnostného sprievodu, kde boli prezentovaní panovníci pôsobiaci v danom kaštieli a vrcholom celého vystúpenia bolo vítanie Márie Terézie, ktorá údajne navštívila tento kaštieľ. Zhostili sme sa aj úloh v krátkych scénkach venovaných k jednotlivým panovníkom. Chtelnickí ochotníci si k tomuto podujatiu pripravili hru Kontesa o mladej dievčine, o ktorej sa vraví, že jej duch sa dodnes objavuje v miestach, kde žila. Do tejto hry bolo opäť zapojené aj naše divadlo. 

V novembri sme sa rozhodli navštíviť Divadlo Jána Palárika v Trnave. Pozreli sme si predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Hra nás veľmi zaujala a určite bude do budúcnosti pre nás prínosom.

V uplynulom roku nás diváci mohli vidieť na javisku trošku pomenej. Bolo to spôsobené mnohými faktormi. O to viac sme sa však pripravovali na premiéru novej hry. Pre momentálnu uzáveru kultúrneho domu v Špačinciach z dôvodu kompletnej rekonštrukcie, sme boli nútení hľadať alternatívne riešenia. Počas teplých dní nás mnoho občanov videlo skúšať v obecnom amfiteátri. Takáto príprava však nebola ideálna: skúšali sme s obmedzeným počtom rekvizít, museli sme sa prispôsobovať aktuálnemu stavu počasia a tiež sme sa museli vysporiadať s rušivými elementami vonkajšieho prostredia. Od jesene sme skúšky presunuli do Dolného Dubového, kde nám p. starosta P. Bobek ochotne a nezištne poskytol priestory kultúrneho domu, za čo mu patrí nesmierna vďaka. Aj z tohto dôvodu sa premiéra našej novej hry, Ženský zákon, konala v decembri práve tam.

Do budúceho roku pripravujeme premiérové odohranie hry Ženský zákon v našej obci, čo je samozrejme podmienené ukončením rekonštrukčných práce v kultúrnom dome. Do tohto času budeme s hrou reprízovať v okolitých obciach. Zároveň budeme premýšľať nad novou hrou a ďalšími aktivitami ŠOD. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ing. Martin Ryška, 31.12.2017