V úvode roka sme nadviazali na premiéru hry Ženský zákon, ktorá sa konala v Dolnom Dubovom a odštartovali sme tak sériu repríz tejto veselohry z pera J. G. Tajovského. Spomenúť môžeme vystúpenia v obci Banka, Vinohrady nad Váhom, Horné Dubové či Slovenská Nová Ves. Opäť môžeme podotknúť výbornú spoluprácu s folklórnym súborom Trnafčan, ktorý dotváral jedinečnú atmosféru týchto vystúpení. Jedinečnou a nezabudnuteľnou reprízou bolo vystúpenie v našej obci, kde sme mali tú česť ako prví vyskúšať dosky javiska po rozsiahlej rekonštrukcii nášho kultúrneho stánku ešte pred jeho slávnostným otvorením. Stalo sa tak pri príležitosti Dňa matiek, v nedeľu 13. mája. Sála kultúrneho domu bola naplnená do posledného miesta a burácajúci potlesk divákov svedčil o tom, že vystúpenie malo úspech.
Z dôvodu už spomínanej rekonštrukcie KD sa v tomto roku, žiaľ, nemohlo uskutočniť tradičné pochovávanie basy a s ním spojený fašiangový sprievod obcou, na ktorý sa vždy s obľubou tešíme. Veríme, že v nastávajúcom roku si ho spolu o to viac užijeme. Bude sa konať v sobotu 2. marca 2019. Už teraz Vás srdečne pozývame!
V júni sme sa zúčastnili akcie Špačinský kotlík, kde sme opäť prezentovali naše kulinárske schopnosti vo varení gulášu. Aj napriek tomu, že sme súťaž nevyhrali, sme radi, že sme pomohli takýmto spôsobom finančne podporiť ZŠ s MŠ Špačince. Ďakujeme za každý jeden hlas, ktorý sme od vás dostali.
Letné prázdniny sme odštartovali spoločnou opekačkou na opekanisku pri stave. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako zlepšujeme a udržujeme vzťahy v našom kolektíve. Okrem pravidelných skúšok vzniká priestor i pre mnohé ďalšie spoločné aktivity. Spomeňme za všetky aspoň návštevu Divadla Jána Palárika v Trnave, kde sme si v jeden novembrový večer vychutnali skvelú komédiu Rodinný parlament.
V závere roka sme participovali s Obecným úradom Špačince na akcii Mikuláš. Deti mali pre Mikuláša pripravené pekné piesne a básne, za čo ich, v spolupráci s čertami a anjelmi, odmenil množstvom sladkostí.

Trnavský samosprávny kraj zorganizoval v marci prvé pracovné stretnutie zástupcov ochotníckych divadiel Trnavského samosprávneho kraja, kde sme spolu so županom Jozefom Viskupičom a ďalšími predstaviteľmi TTSK prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce a predstavili sme mu možné úskalia a problémy, s ktorými prichádzajú ochotnícke divadlá pri svojej činnosti do styku. Zástupcovia TTSK všetkých pozorne vypočuli a prisľúbili pomoc a podporu ochotníckych súborov v našom regióne.
Ako pokračovanie tohto zasadnutia nasledovalo v máji stretnutie so zástupcami LITA a SOZA za účelom získania informácií v súvislosti s autorskými právami, ktorého sme sa tiež zúčastnili. Tu sme mali možnosť dozvedieť sa množstvo dôležitých informácií.
V decembri tohto roku TTSK pripravuje slávnostný predvianočný míting divadelníkov trnavskej župy spojený s divadelnými predstaveniami ochotníckych súborov a s následným neformálnym stretnutím so zástupcami župy zameraným na vzájomné spoznanie, výmenu skúseností a možnosti ďalšej spolupráce s TTSK. Na toto stretnutie sa veľmi tešíme. Veríme, že spolupráca s TTSK a ďalšími divadlami v okolí bude pre nás prínosná.

O činnosti nášho divadla sa môžete dozvedieť z našich informačných kanálov, či už bežne cez facebook stránku www.facebook.com/divadlo.spacince/ alebo prostredníctvom našej webovej stránky www.divadlo-spacince.sk. Nájdete nás aj na instagrame a tiež na youtube. Históriu i súčasnosť ochotníckeho divadla v obci Špačince podrobne popisuje i monografie obce, ktorá uzrela svetlo sveta v prvej polovici tohto roku.
Dôležitým míľnikom pre naše divadlo je 10. august 2018, kedy sme oficiálne vznikli ako občianske združenie. Na jednej strane nám síce pribudlo množstvo byrokracie, no na druhej strane nám to veľmi pomôže pri našej ďalšej činnosti.
V budúcom roku pripravujeme už pre nás tradičné pochovávanie basy a fašiangový sprievod obcou, ktorý neodmysliteľne patrí k akciám nášho divadla. Plánujeme pokračovať s reprízovaním hry Ženský zákon v obciach nášho regiónu a už teraz pre vás chystáme novú hru, na ktorú sa môžete tešiť.
Rád by som uviedol do pozornosti, že naše divadlo vždy prijíma medzi seba nových členov, najmä starších. Ak Vás naša činnosť zaujala a máte chuť pridať sa do nášho tímu, neváhajte nás kontaktovať.

Na záver mi dovoľte vyjadriť poďakovanie všetkým naším divákom a fanúšikom za doteraz prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Všetko dobré v novom roku!

Ing. Martin Ryška, 30.12.2018