Po nútenej jednoročnej odmlke sme sa znovu vrátili k tradičnému pochovávaniu basy. V tomto roku sme sa s fašiangovým obdobím rozlúčili v sobotu 2. marca. Znovu sme zorganizovali fašiangový sprievod obcou plný masiek a skvelej nálady. Basu sme pochovali večer v kultúrnom dome v štýle ľudových zvykov a tradícií. Vypomohol nám pri tom univerzitný folklórny súbor Trnafčan, s ktorým máme už dlhší čas nadviazanú spoluprácu. Sála kultúrneho doma bola, ako vždy, zaplnená do posledného miesta. O skvelé dobroty na zahryznutie sa nám postarali členovia ZO JDS Špačince, za čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme.

V júni sme sa opäť pripojili k súťažným družstvám na Špačinskom kotlíku, kde sme prezentovali svoju šikovnosť vo varení guláša. Sme radi, že sme mohli podporiť tento projekt, z ktorého výťažok putuje do ZŠ s MŠ Špačince. Ďakujeme za každý jeden hlas, ktorý sme od vás dostali.

Našou hlavnou náplňou však boli divadelné hry, ktorým sme venovali väčšinu svojho času. Počas roka sme sa venovali predovšetkým reprízovaniu hry Ženský zákon v okolitom regióne a zároveň príprave novej hry. V tomto duchu chceme pokračovať aj v budúcom roku. Veríme, že čoskoro vám budeme môcť odohrať jej premiéru.

Už teraz sa venujeme naplno prípravám tradičnému pochovávaniu basy, ktoré neodmysliteľne patrí k akciám nášho divadla. Uskutoční sa v sobotu 22.02.2020 a srdečne vás na neho pozývame. Zároveň pripravujeme jednu milú letnú akciu, na ktorú sa už teraz môžu tešiť všetky zážitkov chtivé deťúrence. O čo ide, vám však prezradíme o čosi neskôr ?

Spomenúť musíme aj veľmi dobrú spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý organizuje viaceré stretnutia a podporuje činnosť ochotníckych divadiel. Vďaka grantu TTSK sa nám podarilo získať 500 EUR na technické vybavenie divadla.

O činnosti nášho divadla sa môžete dozvedieť z našich informačných kanálov, či už bežne cez facebook stránku alebo prostredníctvom našej webovej stránky www.divadlo-spacince.sk. Nájdete nás aj na instagrame a tiež na youtube.

Rád by som uviedol tiež do pozornosti, že naše divadlo vždy prijíma medzi seba nových členov, najmä tých starších. Ak Vás naša činnosť zaujala a máte chuť pridať sa do nášho tímu, neváhajte nás kontaktovať.

Na záver mi dovoľte vyjadriť poďakovanie všetkým naším divákom a fanúšikom za doteraz prejavenú priazeň a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Všetko dobré v novom roku!

Ing. Martin Ryška, 31.12.2019