Milí priatelia a priaznivci Špačinského ochotníckeho divadla,


dovoľujeme si Vás aj touto cestou osloviť, aby ste prejavili svoju priazeň a venovali nám 2 % alebo 3 % (v prípade dobrovoľníkov) z Vašej zaplatenej dane. Všetky potrebné informácie a postup ako poukázať tieto prostriedky nájdete na tejto stránke.


Fyzické a právnické osoby, ktoré sa rozhodli poukázať percentá zo svojej dane, podávajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu, nemusia vypĺňať žiadne dodatočné tlačivá, ale priamo do daňového priznania napíšu:


IČO/SID:  51843340
Právna forma:  Občianske združenie
Obchodné meno:  Špačinské ochotnícke divadlo
Sídlo:  Hlavná 183/16, 919 51 Špačince


Osoby pracujúce v zamestnaneckom pomere vyplnia  „Vyhlásenie“, ktoré sa nachádza na tejto stránke a spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanú od zamestnávateľa, doručia  na Daňový úrad podľa miesta bydliska do 30.04.2021.


Tlačivo na stiahnutie:

vyhlasenie_SOD_2020